văn phòng TTC Tower

TTC Tower thông báo mặt bằng trống 2019

Là tòa nhà văn phòng hạng B tọa lạc tại vị trí…
tòa nhà TTC duy tân

Cập nhật diện tích trống Tháng 3/2017 _ TTC Tower Duy Tân

Chào thuê văn phòng tòa nhà TTC Tower Duy Tân, Q. Cầu…