Posts

Cập nhật tình trạng thuê văn phòng tại TTC Tower

Nằm tại khu vực tập trung nhiều tòa văn phòng nhất…
văn phòng TTC Tower

Chào thuê văn phòng TTC Tower 19 Duy Tân_ DT trống Tháng 4/2017

Chào thuê văn phòng tòa nhà TTC Tower Duy Tân, Q. Cầu…